Avlastningsheim og støttekontakt

Er du ein vaksen med ledig tid og overskot?

 

Me treng trygge, stabile og tolmodige vaksne, både med og utn born som kan tenkja seg å vera støttekontakt eller avlastningsheim. Ved å ta på seg ei slik oppgåve, kan du med din heim og tid tilby eit avbrekk og vera til stades for eit barn eller ein ungdom frå familiar i krevjande livssituasjonar.

Ta kontakt med Tenestekontoret på tlf. 56 55 30 00 for meir informasjon.