Alkoholpolitiske retningsliner 2024-2028

Høyring av retningsliner. Dei gjeldande alkoholpolitiske retningslinene skal no reviderast, og det nye heradsstyret skal vedta nye retningsliner før sals- og skjenkeløyvene går ut i september 24.

 

Kvam herad rose-grå - Klikk for stort bilete

 

Dei nye retningslinene vert eit styrande dokument for løyvepolitikken i Kvam dei neste 4 åra.

Kvam herad ynskjer velkomen innspel til dei nye retningslinene, og har i den samanheng også sendt brev til aktørar som i dag har sals eller skjenkeløyve.

Me ynskjer også innspel frå andre velkomne. 

Frist for å sende inn 17. april 2024.

 

Les forslag til retningslinene på denne lenka. (PDF, 149 kB) Forslaget tilsvarar dei gjeldande retningslinjene. 

 

Eventuelle høyringsinnspel sendast til e-post:
postmottak@kvam.kommune.no

Post:
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

E-post kan merkast «Alkoholpolitiske retningsliner».

 

Eventuelle spørsmål til retningslinjene kan rettast til:
Nils Anders Bolstad
E-post: nilbol@kvam.herad.no Tlf. 995 25 120