Aktivitetstilbod for kreftramma i Kvam

Fysisk aktivitet er viktig for god helse, og kan spesielt vera til hjelp for deg som har vore i eller er i kreftbehandling.

Bilde frå treningsgruppe i Kvam - Klikk for stort bilete

Kva?

Trygg og tilrettelagt trening for å meistre kvardagen med og etter kreft. Regelmessig fysisk aktivitet ein viktig del
av rehabiliteringa, og kan bidra til å redusere biverknader som fylgje av sjukdom og behandling.

Me legg stor vekt på sosialt samvær og prat så etter treninga er me att ein ekstra halvtime om du ynskjer ein kaffikopp eller ein prat.

Bord med kaffikoppar og frukt - Klikk for stort bilete


Kvar?

Norheimsund fysioterapi treningssal
Sandvenhagen 18A, 5600 Norheimsund


Når?

Kvar onsdag kl. 11 til 12 (sosialt til 12.30)


Påmelding

Det er løpande påmelding til aktivitetstilbodet, så ta gjerne kontakt med ein gong.
Ved påmelding vert det gjort avtale om individuelle samtalar før oppstart av gruppa for best mogleg tilrettelegging for kvar einskilde deltakar. Du får ditt eige tilpassa treningsopplegg. Du kan vera både i behandling eller ferdig med behandling.

trening på bozuball - Klikk for stort bilete


Pris

Eigenandel ved trening i gruppe går under Helfotakst og er 105,- per gong.


Ta kontakt og meld deg på til:
Ann Katrin Tlf. 911 73 578

eller

Marit Tlf. 906 79 853

På denne lenka finn du brosjyre for tilbodet - blir betre  kjend med arrangørane! (PDF, 3 MB)