Tilskot til kulturminne -oppfylging av kulturminneplanen i Kvam

I 2018 vedtok Kvam herad kommunedelplan for kulturminne 2017 - 2027, «Med røter og føter i Kvam». Det vert no lyst ut midlar til oppfylging av planen. 

Tørvikbygd bygdemuseum - Klikk for stort bileteTørvikbygd bygdemuseum Knut Markhus    

Eigarar av kommunalt verdifulle kulturminne registrert i «gul liste», kan søkja om tilskot til faste kulturminne i Kvam

Søknadsfristen er 1. mai 2021. Bruk digitalt søknadsskjema.

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturkonsulent Mary Ann Sørheim e-post) eller med sjef for samfunn, næring og kultur, Jon Nedkvitne (e-post), via tlf. 56 55 30 00.