Informasjonsside for campingplasseigarar og vogneigarar

Klikk for stort bilete Som oppfølging etter møtet Kvam herad hadde med campingplasseigarar og brukarar, så er det oppretta ein eigen informasjonsside om reglar knytt til campingplassar. Det vert lagt ut informasjon fortløpande på sida. Sida finn de under knappen Plan, bygg og eigedom.

Lenke til informasjonsside