Innimydlo passar det ikkje med alkohol.

Kvam er ein av over 50 AV-OG-TIL-kommunar. Gjennom kampanjar som går heile året, set me fokus på at det ikkje alltid er greitt med alkohol. 

I vår kommune arbeider me for godt alkovett. Alkohol har fleire sider. I nokre samanhenger kan alkoholbruk skapa vanskelege eller ubehagelege situasjonar. Difor treng me godt alkovett. Det handlar om å ta omsyn og bidra til eit tryggare og betre lokalsamfunn. 

Me fokuserar på 

  • at vaksne skal vera medvitne sin alkoholbruk når dei er saman med barn og unge
  • å gjera sjøen tryggare for båtførarar, passasjerar og dei som badar
  • å førebyggja skadeleg alkoholbruk i livskrisar.

Klikk for stort bileteJostein Ljones, ordførar


"Me i Kvam ynskjer at alle barn og vaksne skal trivast og kjenna seg trygge. Difor er me ein AV-OG-TIL- kommune, og arbeidar for meir alkovett lokalt"

 

I desse situasjonane er det ekstra viktig å visa alkovett:

  • Arbeidsliv
  • Båt- og badeliv
  • Graviditet
  • Idrett og friluftsliv
  • Livskriser
  • Samvær med barn og unge
  • Trafikk

AV-OG-TIL sine nettsider

Reidun B. Kjosås
Kontaktperson Av-og-til arbeidet
E-post
Telefon 56 55 68 68
Mobil 917 37 515
Bjørnar Dagstad
E-post
Telefon 56 55 30 89