Vestland fylkeskommune deler ut klima- og miljøprisen sin for 4.gong

Det er no mogeleg å nominere kandidatar frå heile fylket. Kanskje kjem vinnaren frå vår kommune?
Nominasjonsfristen er 28. februar

Bilde frå vestlandfylke.no Foto: Eric Sadorge

Det er no mogeleg å nominere personar, lag, organisasjonar og verksemder som har utmerka seg innanfor klima- og miljøvernarbeid det siste året eller over tid.
Vestland fylkeskommune skal for 4. gong dele ut klima- og miljøprisen sin!

 

Kjenner du aktuelle kandidatar, så nominer gjerne.
Del også til andre som kan vere, eller kjenner, gode kandidatar.

Les meir om prisen og nominer kandidatar her.