Resultat frå badevassprøvar

Klikk for stort bileteOnsdag vart det gjennomført prøver av badevatn ei rekkje stader i Kvam. Dei fleste prøvene syner låge nivå av e.coli. På to stader i Strandebarm er verdiane over tilrådd grenseverdi.

Tilrådd grenseverdi for badevatn er mindre en 100 E.coli / 100ml. Dette er resultata frå stadene som er testa:

 • Oma, ved Småholmane, <10
 • Strandebarm, ved Risosen, 192. Her vil det verta fulgt opp med ei ny prøve i veke 26.
 • Strandebarm, ved Bruosen, 1091. Her vil det verta fulgt opp med ei ny prøve i veke 26. 
 • Ljones, ved badeplass/båtplass, <10
 • Tørvikbygd, ved Eidesvågen, 42
 • Tørvikbygd, ved Ståvikjo, 42
 • Vikøy, ved Båthamna, 75
 • Norheimsund, ved Fjordhotellet, 20
 • Norheimsund, ved Holmsund, <10
 • Norheimsund, ved Valland / Skipadalen, <10
 • Øystese, ved Øysteseparken, <10
 • Øystese, ved Laupsa, <10
 • Steinstø, ved Nanes, <10
 • Ålvik, ved Tyrvefjøro, 10
 • Ålvik, Vikedal, 10
 • Ålvik, friområde Auganes, <10

Badetemperaturar i Norheimsund og Øystese finn du på smartby.no. Den vert målt av dei såkalla badetassane, og snart skal det også koma ein slik i Skårsvatnet.