Ope møte om oppvekstplan

Klikk for stort bileteMåndag 17. januar vert det arrangert ope møte om oppvekstplanen, klokka 18 til 20 i multisalen, Kvam ungdomsskule.

Kvam herad har starta arbeidet med å laga ein kommunedelplan for oppvekst for åra 2023-2033. Målet med planen er at alle barn og unge i Kvam skal ha eit trygt og godt oppvekstmiljø.

På møtet vert det gjort greie for innsatsområda i planen, framdriftsplan og opplegg for medverknad. Det vert lagt opp til innspel og spørsmål i møtet, som er ope for alle interesserte.

Oppdatert informasjon om smitteverntiltak vert lagt ut på heimesida til kommunen i forkant av møtet. Planprogrammet vart vedteke av heradsstyret 9. desember 2021, og kan lesast i Framsikt.

Spørsmål om møtet og om oppvekstplanen kan rettast til Ingunn Hildonen Teigland, ingtei@kvam.kommune.no, tlf 482 76 813.

Smittevern

  • Møtedeltakarane må bruka munnbind
  • Me oppmodar møtedeltakarane til å registrera namn og telefonnummer når dei kjem. Dørene er opne frå 17.30 slik at me har god tid til registrering.
  • Det må vera eitt ledig sete mellom kvar møtedeltakarar. Møtedeltakarar frå same kohort kan sitja saman.
  • Hald deg heime viss du har symptom på luftvegssjukdomar.

Møtet er i multisalen på Kvam ungdomsskule frå klokka 18 til 20. Vel møtt!