Møte i Kvam miljø-, plan- og bygningsutval

Tirsdag 21. mars kl 12.
Møtet startar med synfaring på Omastrand før gjennomgang av ordinære møtesaker på rådhuset kl 14.

Bilde tatt frå Aksnes med ei pil over som syner kvar Skarpen ligg. - Klikk for stort bilete

sakslista står mellom anna 2. gongs handsaming og endeleg godkjenning - av reguleringsplan for Skarpen. Ein plan som vil leggje til rette for at tyngre næring kan flytta ut av sentrumsområde i Øystese. 

kartutsnitt av vegen før og etter Skarpen - Klikk for stort bilete

 

Resten av sakene på sakslista finn du om du klikker her. 

Du er velkomen til å følga møtetKvam herad sitt kommune-TV som du finn om du klikker her. Der vil det også verta gjort tilgjengeleg opptak i etterkant av møtet.