Informasjon og oppdatering knytt til vatnet i Vikøy Vassverk

Klikk for stort bileteStyret i det private vassverket Vikøy vassverk har ynskt at kommunen skulle ta over driftsansvaret, og sidan også heile ansvaret for leidningsnett og forsyning til abonnentane. 

I den samband er både ein framdriftsplan for overtakinga og resultat av vassprøver lagt ut på Kvam herad sin prosjektportal. Du kan også lasta ned ein kopi av driftsavtala mellom Kvam herad og Vikøy vassverk der.

For at Kvam herad skal kunna overta heile ansvaret, må fleire tilhøve avklarast. Overtakinga må også godkjennast politisk av heradsstyret.

For meir informasjon, sjå også informasjonsskriv frå styreleiar Eivind Vangdal i Vikøy vasslag.