Den nye kommuneplanen er no tilgjengeleg

8. oktober 2019 vedtok heradsstyret i Kvam den nye arealdelen av kommuneplanen. Den gjeld fram til 2030, og erstattar kommuneplanen sin arealdel frå 2006, samt kommunedelplan for Norheimsund frå 2003.

Klikk for stort bilete  

Kommunedelplan for Kvamskogen inngår ikkje i den nye planen. 

Du finn informasjon om den nye kommuneplanen på sidene for planar, strategiar og styringsdokument her på kvam.no. Du kan også gå rett inn i det digitale plankartet for å studera planen nærare.