Barnevernvakt frå 1. mai

Klikk for stort bilete

Kvam herad har inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune om barnevernvakt frå 1.5.19

Denne samarbeidsavtalen inneber at barn, ungdom og familiar i Kvam er sikra akutt hjelp utanom barneverntenesta si opningstid, dvs frå kl 17 på kvardagar og i helg/høgtidsdagar (raude dagar)

Kontaktinfo til barnevernvakten:

Heimeside: www.barnevernvakten.no

Epost: barnevernvakt@bergen.kommune.no

Telefonar:

Barnevernvakten: 55 36 11 80  

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111  

Politiet: 02800 

Opningstider : Kvardagar 08.00 - 02.00 Helg 17.00-02.00 Utanom disse tidene via politi på telefon 02800

Besøksadresse: Bergen sentrum politistasjon, Allehelgens gate 6, 5016 Bergen