Tørvikbygd Ungdomslag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Tørvikbygd Ungdomslag
Tørvikbygdvegen 410 Lysevegen 123
5620 Tørvikbygd
Kristine Belt
Org.nr. : 999 248 772
Telefon: 91138665
Aktivitetar
Kontaktpersonar