Norheimsund Båtlag

Frå Vedtektene §1:
"Norheimsund Båtlag har som føremål å skaffa båtplassar, byggja flytebryggjer og andre aktuelle anlegg for båtinteresserte med registrert bustadadresse i Kvam, og vidare stå for drifta og administrasjon av desse."
Adresse Kontakt Kategori
Norheimsund Båtlag
Seljenes Postboks 70
5601 Norheimsund
Org.nr. : 983780431
Telefon: 480 59 522 (leiar Are Rykken)
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar
Telefon 480 59 522
Tittel Skrivar
Mobil 98252446
Tittel Hamnesjef
Mobil 41502660
Anna
Årleg kontingent (medlemskap og partshavaravgift) for 2024 :

kr. 2.850,- for liten plass
kr. 3.250,- for middels stor plass
kr. 3.550,- for stor plass

Sats for slipping
kr. 2.100,- for partshavarar
kr. 3.700,- for ikkje partshavarar
Pris er for slipping opp til og med 3 døgn.

Breiddetillegg: For båter over 4 m. kjem det eit breiddetillegg på kr. 400,-

Bomnøkkel er å få låna på Essoen i Norheimsund, for kr. 100,-