Norheimsund Båtlag

Frå Vedtektene §1:
"Norheimsund Båtlag har som føremål å skaffa båtplassar, byggja flytebryggjer og andre aktuelle anlegg for båtinteresserte med registrert bustadadresse i Kvam, og vidare stå for drifta og administrasjon av desse."
Adresse Kontakt Kategori
Norheimsund Båtlag
Seljenes Postboks 70
5601 Norheimsund
Asbjørn Mo
Org.nr. : 983780431
Telefon: 926 15 970 (leiar Asbjørn Mo)
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar
Mobil 926 15 970
Tittel Skrivar
Mobil 98252446
Tittel Hamnesjef
Mobil 41502660
Anna
Årleg kontingent (medlemskap og partshavaravgift) for 2023 :

kr. 2.600,- for liten plass
kr. 3.000,- for middels stor plass
kr. 3.300,- for stor plass

Sats for slipping
kr. 2.000,- for partshavarar
kr. 3.500,- for ikkje partshavarar
Pris er for slipping opp til og med 3 døgn.

Breiddetillegg: For båter over 4 m. kjem det eit breiddetillegg på kr. 400,-

Bomnøkkel er å få låna på Essoen i Norheimsund, for kr. 100,-