Ålvik og Ytre Ålvik Grendautval

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Ålvik og Ytre Ålvik Grendautval
5614 ÅLVIK
Bjørn Otto Wallevik
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar