Strandebarm båtlag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Strandebarm båtlag
Ytre Tangerås 44
5630 Strandebarm
Asbjørn Sangolt
Org.nr. : 995 055 805
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Mobil 97040210
Anna
STRANDEBARM SJØAKTIVITETSENTER
Strandebarm idretttslag vil byggja eit sjøaktivitetsenter ved sida av Strandebarm Marina på Tangeråsneset. Dette vil føra til større aktivitet på fjorden, hovudsakleg i akitivitetar som padling, roing, dykking og segling.

Mellom marinaen og sjøaktivitetsenteret har Strandebarm grendeutval stått for byggjing av "Badescenen", ein kombinasjon av utescene og baderampe. Mange var med på finansieringa av dette tiltaket, mellom andre Bergen og omland friluftsråd.