Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Dalamot 4H Ingen hjemmeside
Folkets Hus Ingen hjemmeside 5614 Ålvik
Fykse Sanitetslag Heimeside 5612 5612
Gartveit Vel Ingen hjemmeside 5610 Øystese
Kunsthuset Kabuso Heimeside 5610 Øystese
Kunstnarhuset Messen Heimeside 6514 Ålvik
Kvam demensforening Ingen hjemmeside 5640 Norheimsund
Kvam E-sport Heimeside 5610 Øystese
Kvam Mållag Ingen hjemmeside 5600 Norheimsund
Kvam pistolklubb Heimeside
Kvam senioruniversitet Ingen hjemmeside 5600 Norheimsund
Kvam turlag Heimeside 5600 Norheimsund
Kvam turlag Heimeside 5600 Norheimsund
Kvam veteranvognklubb Ingen hjemmeside 5600 Norheimsund
Lidarende samfunnshus Heimeside 5600 Norheimsund
Lions Club Strandebarm Ingen hjemmeside 5640 Strandebarm
Mental helse, avdeling Kvam Heimeside 5632 Omastrand
Naturvernforbundet i Kvam Ingen hjemmeside 5610 Øystese
Norheimsund Båtlag Heimeside 5601 Norheimsund
Norheimsund knall og fall Heimeside 5600 Norheimsund
PL Dalatun Ingen hjemmeside Norheimsund 5600
Røde Kors-huset Heimeside 5610 Øystese
Stiftinga Grannehjelpa Heimeside 5600 Norheimsund
Strandebarm båtlag Ingen hjemmeside 5630 Strandebarm
Strandebarm Kvinne-og familielag Ingen hjemmeside 5630 Strandebarm
Strandebarm ungdomslag Heimeside 5630 Strandebarm
Strandebarm ungdomslag Heimeside 5630 Strandebarm
Svein Egil Kvale Ingen hjemmeside 5600 Norheimsund
Tørvikbygd båtlag Ingen hjemmeside 5620 Tørvikbygd
Tørvikbygd Ungdomslag Ingen hjemmeside 5620 Tørvikbygd
Øystese båtlag Ingen hjemmeside 5610 Øystese
Øystese Kvinne- og familielag Ingen hjemmeside 5610 5610 Øystese
Øystese pensjonistlag Ingen hjemmeside 5610 Øystese
Øystese røde kors Ingen hjemmeside 5604 Øystese
Øystese røde kors besøksteneste Ingen hjemmeside
Øystese røde kors hjelpekorps Heimeside
Øystese sanitetslag Heimeside 5610 Øystese