Prosjekt teknisk sektor

Kvam herad gjennomfører ulike prosjekt innanfor teknisk sektor. Det gjeld t.d. nye bygg til helse og omsorg, skular, idrett, kultur,  barnehagar, administrasjon, vatn og avløp. 

Bilde av Toloheimen - Klikk for stort bileteBilde av Toloheimen Tore Skeie Desse prosjekta vert planlagde og gjennomførte etter godkjenning av Heradsstyret innanfor budsjett og framdrift. Normalt vil ein ha  prosjektorganisasjon som følgjer opp til prosjektet er gjennomført. 

For nærare informasjon om kvart prosjekt, sjå Kvam herad sin prosjektportal

Notaneset

Kvam herad byggjer nytt reinseanlegg på Notanes for avløpsvatn for område Øystese, Norheimsund og Kvamskogen. Anlegget skal stå klart våren 2019.