Kommunal vegnorm

Den kommunale vegnorma vart vedteken 13/2-2018 og har HST-saksnr. 18/32. Saka er tilgjengeleg via Kvam herad sin innsynsportal: Vegnorma.