Utbetring på Fv49 ved Øystese

Klikk for stort bilete 
Eit stykke på omlag 60 meter av fylkesveg 79 skal utbetrast ved Stronda, aust for Øystese sentrum. Det vil vert utført muringsarbeid på utsida av eksisterande veg.

Arbeidet vert påbyrja siste veka av september 2021, og skal vera avslutta før jul. Det skal i utgangspunktet ikkje vera behov for å stenga vegen, men det kan skje ved særlege høve. Dirigering eller lysdirigering kan også verta aktuelt i periodar.

Arbeidet vert utført av Tverberg Entreprenør.