Årsmelding frå 2020

Frå og med 2020 vert årsmeldingane til Kvam herad publisert i nettløysinga til Framsikt. 

I tillegg til rapportering av økonomiske forhold, kan du mellom anna finna nøkkeltal, sjukefråvær, status for vedtak og grafiske element. Rapportane opnar og for å gå meir inn i detaljane for dei ulike tenesteområda til kommunen. 

Det vert òg utarbeidd ei papirutgåva av årsmeldinga med utdrag frå nettsidene, som føl med den politiske sakshandsaming.

Desse kan du m.a. finna i:

- møteportalen (https://www.kvam.no/innsyn/postliste/politisk-moteplan/)

- innsynsløysinga (https://www.kvam.no/innsyn/postliste/sok-etter-saker/)

 

Årsmelding: 

 

Årsmelding for 2020: https://pub.framsikt.net/2020/kvam/mr-202012-årsmelding_2020_kvam_herad/