Budsjett og økonomiplan

Frå og med budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024, vert budsjett og økonomiplan for Kvam herad publisert i nettløysinga Framsikt. 

Kvam herad handsamar budsjett og økonomiplan i desembermøtebolken. Det vert då også utarbeidd ei papirutgåve med utdrag frå nettsidene, som føl med den politiske sakshandsaminga. Sakspapira finn du gjennom møteportalen eller via innsynsløysinga vår.