Informasjon

Her finn du nye kunngjeringar / høyringar.

Kvam  herad har vedteke adressenamn for 7 adresseområde på Kvamskogen og 6 adresseområde i Hamlagrø. 

Kunngjering av Kvam miljø-, plan- og bygningsutval sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 08.07.22

Fristen for innspel til planprogram og framtidig arealbruk var 4. mai 2022.