Kjøp kart og eigedomsinformasjon

Du kan kjøpa digitale basiskart, ortofoto og anna eigedomsinformasjon frå Ambita INFOland.

Kjøp basiskart, ortofoto og anna eigedomsinformasjon via INFOland

Du kan kjøpe basiskart som vektordata og ortofoto som raster. Basisdata vert levert på DXF, DWG, SOSI og SHAPE format.

Bestill via Ambita INFOland:

  1. Gå til Ambita.com
  2. Søk ønska basiskart, ortofoto eller anna eigedomsinformasjon
  3. Gå til handlekorga
  4. Basiskart og ortofoto vert levert som ein link til nedlasting innan 5 minutt, medan anna eigedomsinformasjon vert levert innan 5 dagar.

Kjøp basiskart og ortofoto via webinnsyn

  1. Opne webinnsyn, og trykk på INFOland-knappen
  2. Vel produkt, anten basiskart som vektordata, eller ortofotoraster
  3. Vel format
  4. Marker område i kart
  5. Vent på handlekorga, kontroller pris
  6. Fullfør bestillinga i INFOland, og stadfest bestillinga