Avansert kartløysing

Avansert kartløysing (Webinnsyn) har eit avansert grensesnitt tilpassa datamaskiner.

Plankart

Webinnsyn inneheld ein planmodul - Arealplanar -, som henter fram arealdelen og føresegner til alle kommuneplanar og reguleringsplanar.

Temakart

I tillegg inneheld det andre tema som flyfoto, skråfoto, markslag, skred, kulturminner, stadnamn, kommunale eigedomar, med mykje meir.

Funksjonar

Webinnsyn inneheld funksjoner for linjemåling, arealmåling, koordinater, tegning, med meir.

Kjøpe kart

Webinnsyn har ei kobling til INFOLAND, for bestilling av basiskart eller ortofoto. Trykk INFOland knappen, og marker område før fullføring av bestilling til INFOland.  Du kan bestille andre andre eigedomsdata slik du vil ha den frå Ambita.com.