Slå saman eigedomar

To eller fleire eigedomar kan slåast saman til ein eigedom.

Det er krav om følgjande:

  • eigedomane må ha samme eigar og liggja i samme kommune
  • heftelsar på eigedomane må vere like. Om det ligg heftelsar på ein eigedom som ikkje er på den andre, må dette ordnast opp i før du kan slå saman to eller fleire eigedomar. 

Meir informasjon om samanslåing eigedomar finn du hjå Statens kartverk.

Skjema for å slå saman eigedomar.