Grensepåvising

Grensepåvising er ei klarlegging av eigedomen sine eksisterande grenser. Grensene vert ikkje endra. Kommunen påviser, målar inn og merkjer eigedomsgrenser.

Slik søker du:

 

Send inn søknad til kommunen

Saka er normalt ferdighandsama innan 6 til 16 veker

Kommunen tek kontakt med deg og avtalar tidspunkt for møte og oppmåling.