Grensejustering

For å gjera eigedomsgrenser meir føremålstenlege, kan du søkja om å justera grenser eller overføra areal mellom eigedomar.

Grensejustering og arealoverføring må oppfylla krava i matrikkelforskrifta.

Kommunen påviser, måler opp og merkjer grensene dine. Dei nye eigedomsgrensene vert registrert i eigedomsregisteret.