Utleige, kommunale bygg

Leige av skulerom

Pris 2021

Klasserom, per time

200

Klasserom, per overnatting

510

Gymsal med garderobe, per time

250

Ekstra vask eller andre utgifter som fylgje av utleige

Etter utgift

Leige av idrettsanlegg

Pris 2021

1 sal med garderobe, per time*

250

2 salar med garderobe, per time*

350

Heile hallen, per time*

600

Leige av scene Øystese/Norheimsund, per døgn

800

Utleige av stol frå idrettshallane, pr stk

20

Utleige av bord frå idrettshallane, pr stk

30

Utleige til inntektsgjevande arrangement i regi av frivillige og ideelle organisasjonar i Kvam, inntil 2 timar

1 200

Utleige til inntektsgjevande arrangement i regi av frivillige og ideelle organisasjonar i Kvam, 2-12 timar

2 300

Utleige aktørar heimehøyrande i Kvam, per døgn

5 500

Utleige aktørar utanfor Kvam, per døgn

6 600

Ekstra vask eller andre utgifter som fylgje av utleige

Etter utgift

Utleige er gratis til trening, konkurransar og idrettsarrangement for friviljuge
og ideelle organisasjonar i Kvam, dersom det ikkje er inntektsgjevande
arrangement.

Leige av kinosal

Pris 2021

Utleige til arrangement, inntil 2 timar

1 600

Utleige til arrangement, 2-12 timar

2 700

Ekstra vask eller andre utgifter som fylgje av utleige blir fakturert særskilt

Leige av symjebasseng - til kommunen

Pris 

Små symjebasseng  med garderobe, per time

400

Store symjebasseng  med garderobe, per time

600

Enkeltbillettar bading - til idrettslag

Pris 2021

Born

30

Vaksne (Over 18 år)

60

Sesongkort bading (sesong = skuleår, haust/vår) - til idrettslag

Pris 2021

Born

275

Vaksne (Over 18 år)

540

Framlegg om familiesesongkort 1 100

Leige som ikkje er omfatta av tabell, skjer etter avtale.