Husleige, trygde- og omsorgsbustader

Husleiger

Pris 2021

Mikkjelsflaten omsorgsbustader (31)

8 155

Norheimsund Kalhagen omsorgsbustader (4)

8 155

Norheimsund Tolo omsorgsbustader (32 +5)

8 155

Norheimsund Tolo trygdebustader (12)

6 828

Norheimsund Tolo trygdebustader (12)

6 220

Strandebarm omsorgsbustader (7)

8 155

Strandebarm trygdebustader (2)

3 819

Strandebarm trygdebustader (4)

3 136

Øystese Bjørketeigen omsorgsbustader Rabben (5)

8 155

Øystese Gropaflaten omsorgsbustader (4)

8 155

Øystese trygdebustader (4)

6 828

Øystese trygdebustader (6)

6 220

Øysteseheimen omsorgsbustader Utsikten(6)

8 155

Ålvik omsorgsbustader (20)

8 155

Ålvik omsorgsbustader (3)

8 155

Ålvik trygdebustader (6)

4 526

Leiga skal ifølgje Husleigelova justerast etter gjeldande konsumprisindeks (KPI). 2,7% er forventa prisauke i 2021.