Husleige, kommunale utleigebustader

Husleige kommunale utleigebustader

Pris 2020, justert ved nye avtalar

Pris nye avtalar 2021, justert etter indeks
Ålvik    
Trånavegen 3 1 109 1 139

Øystese

 

 

Gartveitvegen 100

6 547

6 724

Gartveitvegen 102

6 547

6 724

Gartveitvegen 114

5 743

5 898

Gartveitvegen 116

5 743

5 898

Gartveitvegen 104

6 547

6 724

Gartveitvegen 106

6 547

6 724

Gartveitvegen 110

5 743

5 898

Gartveitvegen 112

5 743

5 898

Vavollen 142 A

11 796

12 115

Vavollen 142 B

11 796

12 115
Rokabrekko 14 (hovedetasje) 12 836 13 183
Rokabrekko 14 (underetasje) 5 649 5 801

Norheimsund

 

 

Steinsdalsvegen 11

11 796

12 115
Steinsdalsvegen 13  8 835 9 074

Grovagjelet 3A

6 676

6 856
Grovagjelet 3B 6 676 6 856
Haugamyrvegen 18 4 416 4 535
Haugamyrvegen 20 4 416 4 535

Leiga skal ifølgje Husleigelova justerast etter gjeldande konsumprisindeks (KPI). 2,7% er forventa prisauke i 2021.