Trykksaker

Svart/kvit-kopiering

Pris 2021

A4 papirkopi  per stk.

3

A3 papirkopi  per stk.

10

A1 papirkopi per stk. (teknisk)

30

Fargekopiering

Pris 2021

A4 papirkopi  per stk.

21

A3 papirkopi  per stk.

28

A1 papirkopi per stk. (teknisk)

50

Skanning

Pris 2021

Pr. ark  (A4 og A3)

3

Bøker

Pris 2021

Ættebøker                 

330

Bygdeboka                

100

Slektsbok for Tørvikbygd mm -jf. Pris for Hardangerforlaget

200

Bygdesoga Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid

500