Sal av varer og tenester - teknisk eining

For bestilling: Ta kontakt på tlf 56 55 34 00

Sal av varer og tenester teknisk, FDV-anlegg

Pris 2021

Timepris for reinhaldar

698

Leige av vegvals m/førar pr. time

987

Leige av vegvals utan førar pr time

425

Leige av kompressor 3,7 m³ pr dag

834

Kantklipping (med førar) per time

1 344

Slamsuging-spyling (med førar), per time

1 800

Kosting (med førar), per time

1 253

Veghøvel (med førar), per. time

1 412

TV-inspeksjon (med mann), per time

1 176

Timepris for mann

721

Lastebil (med førar) per time

950

Leige av lensepumpe per døgn

471

Leige av vibroplate per døgn

652

Leige av boremaskin per døgn 499

Oljegrus per tonn

1 550

Strøsand per sekk

122 (kr. 100 ved kjøp av to sekkar)

Strøsand per tonn

652

Vegsalt (magnesiumklorid) per sekk

174

Vegsalt (sjøsalt) per tonn

2 619

Vegsalt (sjøsalt) per sekk

122

Singel per tonn

300

Singel per kubikkmeter 448

Minstepris

122


25 prosent meirverdiavgift er inkludert i alle prisar. Ved leige av kai er ein ansvarleg for at kaien vert rydda etter bruk.