Tenester som skal betalast etter medgått tid

1. Tenester betalast etter medgått tid, timepris.

Pris 2021

a. Kontorarbeid

1 112

b. Feltarbeid: Geolog/landmålar u/GPS og nødvendig utstyr

1 112

c. Geolog/landmålar m/GPS og nødvendig utstyr/feltarbeid

1 530

d. Attestar og liknande

1 112