Sal av digital eigedomsinfo, m.m.

Kvam herad har avtaler med Infoland, ePlassen og Norkart for sal av digital eigedomsinformasjon, kart, foto og kommunale planar via Norsk Eigedomsinformasjon AS (NE). Nærare vilkår for bruk og rettar til våre digitale kart og informasjonsprodukt sjå www.infoland.no, www.eplassen.no og www.norkart.no.

Kvam herad, ved rådmannen, fastset pris på våre produkt i Infoland, E-Plassen og Norkart, medan NE gjer påslag for leveransekostnader etc.