Gebyr etter lov om eigarseksjonar

39. Krav om seksjonering eller reseksjonering av ein eigedom (Lov om eigarseksjonar §7)

Pris 2021

a. Seksjonerinsvedtak etter esl. §13 med synfaring.

6 R

b. Seksjonerinsvedtak etter esl. §13 utan synfaring.

4 R

c. Dersom det i saka tilfell kommunen eit vesentleg meirarbeid og auka kostnadar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid, sjå dette punktet.