Gebyr etter hamne- og farvasslova

Gebyr etter hamne- og farvasslova

 

46. Løyve etter hamne og farvasslova

Pris 2021

a. Søknad om tillatelse etter hamne- og farvasslova, jf. §§1272829

3 083