Heimetenester

Heimetenester

Pris 2021

Levering av middag (alle soner)

99

Middag institusjon

99

Alle måltider pr. dag (alle soner)

174

Kveldsmåltid

37

Frukost

37

Korttidsopphald (døgnplass)  jfr. Forskrift om eigenandel for opphold i institusjon m.v.§4

statleg sats

Klesvask

59

Betaling for heimetenester

Pris 2021

For inntekter inntil 2G 

statleg sats

For inntekter 2G – 3G

772

For inntekter 3G – 4G

1 493

For inntekter 4G – 5G

2 251

For inntekter over 5G

2 901

Maks timepris

396

G =  101 351 per 1.5.2020

Statlege satsar vert rekna etter kvar tid gjeldande sats.