Kommunale kaier

Vederlag for bruk av kommunal kai

Pris 2021

Lastebåt/passasjerbåt per påbyrja døgn

987

Mellomstor båt (over 30 fot) per påbyrja døgn

380

Liten båt (opptil 30 fot) per påbyrja døgn

148

Gebyr per tonn levert over kai

7