Feiing

Årsgebyr for feiing Pris 2021
Feiing for hus med 1 pipe  611
Tillegg per pipe 306
Feiing for hytte/fritidsbustad (feiing kvart 6. år) 301


25% meirverdiavgift er inkludert.