Handel med fyrverkeri

Gebyr for handel med fyrverkeri Pris 2021
Fyrstegongshandsaming, inkludert tilsyn 2 233
Fornya søknad utan endring, inkludert tilsyn 1 674
Endra søknad etter løyve 1 120
Ekstra kontroll ved avvik 949
Tillegg ved mangelfull søknad (prosent av gebyr) 25%