Gebyr for innkrevjing av kommunale krav

Allmenne krav (R= rettsgebyr, IKG = inkassogebyr) Faktor Pris 2020
Purregebyr (0,1 IKG) 35
Inkassovarsel (0,1 IKG) 35
Betalingsoppfordring (0,3 IKG) 105
Skriving av forliksklage (1,0 R) 1 130
Gebyr, forliksråd (1,0 R) 1 130
For å møte i forliksrådet (0,3 R) 339
Skriving av krav om utlegg (1,0 R) 1 130
Varsel om utestenging frå barnehage (0,3 R) 339
Varsel om utkasting frå kommunal bustad (0,3 R) 339
Forseinkiingsrente frå forfall til betaling   8,5%

Ved endring av satsen for rettsgebyr og inkassogebyr vert gebyra justert tilsvarande, jf. faktor.

Forseinkingsrenter vert rekna etter til kvar tid gjeldande %.