Brann og redning

Gebyr for ikkje naudsynt utrykking 11 105
Brannførebyggjande spesialkompetanse, gebyr per time 1 484

Eksterne kurs:

 
Grunnleggjande brannvern 3,5 timar. Pris pr. deltakar, minimum 10 påmeldte per kurs 725
Repetisjon brannvern/fyrstehjelp 2 timar. Pris pr. deltakar, minimum 10 påmeldte per kurs 465
Grunnleggjande fyrstehjelp 3,5 timar. Pris pr. deltakar, minimum 10 påmeldte per kurs 700
DHLR-grunnkurs 2,5 timar. Pris pr. deltakar, maks 10 deltakarar. 900
Sløkkeøving 1 time. Praktisk øving med skumapparat/brannteppe. Pris pr. deltakar, minimum 10 påmeldte per kurs 365
Evakueringsøving utan røyk, 2 timar 4 650
Evakueringsøving med røyk, 2 timar 5 700
Grunnlegjande fyrstehjelp og DHLR. Pris pr. deltakar, maks 10 deltakarar 1 625
Standardiserte kurs er fritekne for merverdiavgift etter meirverdiavgiftlovens § 3-5 (1)

Beredskap:

 
Mannskaps- eller vanntankbil, inkl. sjåfør. pr. time 4 053
Mannskap med vanlig personleg utstyr. pr. time 1 076
Stor pumpe 2000 l/min, pr. dag 6 754
Medium pumpe 800 l/min, pr. dag 4 073
Liten pumpe 400 l/min, pr. dag 3 050
Elektrisk lensepumpe 200 l/min, pr. dag 1 220
Armatur/stålerøyr/grenrøyr pr. stk. pr. døgn 975
Slanger pr. stk. pr. døgn 361
Røykmaskin pr. stk. pr. dag 915
Røykveske pr. liter 511
Fylling av pressluftflaske. Pr.flaske 181
25% meiverdiavgift er inkludert.