Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga

Pris våren 2021

Pris frå 1.8.2021

Pr. veketime SFO-fast plass

161

169

Kjøp av enkelttime

53

54


Døme (med prisar frå 1. august 2021)
5 timar i veka = månadspris på 845,-
8 timar i veka = månadspris på 1352,-
10 timar i vekar = månadspris på 1690,-

Det vert fakturert for 10 månader, juli og august er betalingsfri.

Matpengar for SFO vert fastsett av den einskilde skule.

Frå 2020 vart det innført gratis SFO for born med særskilte behov for 5. - 7. trinn.