Kulturskule

Kulturskule

Pris 2021

Ordinær elevplass per semester

1 920

Elevplass i gruppeundervisning 45 min, per semester 960
Elevplass i gruppeundervisning 90 min, per semester 1 920
Elevplass for vaksne 2 444

Søskenmoderasjon

25% (-480)

Leige av instrument per instrument og semester

300

Sal av instruktørtenester pr årstime

18 305

Sal av enkelttimar med instruktør

659

Kortkurs (6-timars kurs)

537