Kontakt oss

Fungerande kulturskulerektor frå 1. januar 2020:

Arngunn Timenes Bell, mob. 975 15 156

Postadresse:

Kvam kulturskule

Grovagjelet 16

5600 Norheimsund

 

Besøksadresse:

Grovabrotet 14

5600 Norheimsund