Bornas verdsdagar - nettverk i heile Noreg!

Bornas verdsdagar vert skipa til i 25 større og mindre byar og tettstadar rundt om i landet. Alle arrangørstadane er med i eit nettverk der ein utvekslar erfaringar, idear og løyser felles utfordringar.

Frå starten av var det Rikskonsertene som eigde BVD-konseptet. Etter omorganisering av Rikskonsertene i 2017 er Bornas verdsdag-nettverket frå 2018 i hendene på Oslo World Music festival.

https://www.barnasverdensdager.no/