Øystese symjebasseng

Øystese skule har eit 12,5 meters-basseng som ikkje har vanleg publikumtilgong, men som kan leigast ut til foreiningar, trimgrupper, bedrifter og liknande.
 

Utleige

Ta kontakt med rektor på Øystese skule for leige av bassenget.

Leigetakar må ha badevakt med godkjent livredningsprøve.

Leigepris: 400,- pr time.

Bassengreglar

  • Alle skal nytta badehette
  • Alle skal nytta badetøy, undertøy under badetøy vert ikkje akseptert.
  • Born under 11 år skal ha ein vaksen person (over 18 år) med seg. Dersom barnet ikkje kan symja skal den vaksne vera med ut i bassenget.
  • Alle skal vaska håret før bruke av bassenget
  • Alle skal dusja nakne og vaska seg grundig med såpe før bading
  • Barbering, fotpleie, farging av hår, tyggegummi, glassflasker og mat er ikkje tillete i symjeanlegget
  • Det er ikkje tillete å bada med plaster eller opne sår