Butilbod

Kva tilbyr me?

Kvam herad har omsorgsbustader for utleige til personar med psykisk vanskar.

Omsorgsbustad med fellesareal: stove/kjøkken, bad/toalett, soverom + fellesareal saman med andre.

Tenesta har fylgjande tilbod:

Øystese: 8 omsorgsbustader med fellesareal på Strandheim og 7 omsorgsbustader (6 omsorgsbustader og 1 hybel) utan fellesareal i Merwynbygget.

Kva kostar det?

Det er eigenbetaling for leige av trygde- og omsorgsbustader etter kommunale satsar.

Slik søkjer du

Du brukar skjema for helse- og omsorgstenester (PDF-format).

For meir informasjon om søknad sjå her.

Lover og reglar

Klage

For meir informasjon om klage sjå her.

 

Kart

Tenestekontor Helse og omsorg
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Vikarierande Leiar Tenestekontor Helse og omsorg
Elfrid Oma
Telefon: 56558606
Mobil: 995 48 856 - 90681038
E-post:elom@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no

Anne Merete Flekstad Vik
Leiar avdeling rus og psykisk helse
E-post
Telefon 976 03 130
Leiar avdeling rus og psykisk helse